ПЕНА̀ЛЕН

ПЕНА̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Юрид. Наказателен, углавен. Пенални клаузи.

— От лат. paena 'наказание' през фр. penal.

Списък на думите по буква