ПЕНАЛТЀРИЯ

ПЕНАЛТЀРИЯ ж. Спорт. Остар. Наказателно поле.

— От англ. penalty area.

Списък на думите по буква