ПЀНДЕЛ

ПЀНДЕЛ м. Висяща от тавана електрическа лампа с абажур. Според начина за закрепване към тавана или стените се различават следните осветителни арматури: пендели и полилеи — за високи тавани; плафониери — за низки тавани. Ел. ХI кл 1965, 67. Единични пендели.

— От лат. pendeo 'вися'през нем. Pendellampe.

Списък на думите по буква