ПЕНДЖЕРЛЍЯ

ПЕНДЖЕРЛЍЯ неизм. прил. Остар. и диал. Който има прозорци, който е с прозорец. Работата не е .. само в стройната възвисеност на трикатната постройка,.. в издадените напред еркери с високи "пенджерлия чардаци",.. а в хармоничното обединение на отделните части. Н. Хайтов, ШГ, 106.

— Други (диал.) форми: пенджорлѝя, пенджурлѝя.

Списък на думите по буква