ПЕНДОФРА̀НК

ПЕНДОФРА̀НК, мн. ‑нци и -ове, след числ. ‑ка, м. Остар. Рядко. Петолевка; пентофранга. Палците на краката му с кръгли като "пендофранк" нокти бяха извити настрани и приличаха на костенуркови глави. Ст. Чилингиров, ХНН, 23. На улицата се пилееха около продраната кърпа хвърлените рубли и пендофранци. Ст. Чилингиров, ХНН, 226.

— От гр. πέντε 'пет' + франк. — Друга форма: пендофра̀нг.

Списък на думите по буква