ПЀНЕНЕ

ПЀНЕНЕ ср. Отгл. същ. от пеня и от пеня се.

Списък на думите по буква