ПЕНЕТРОМЀТРИЯ

ПЕНЕТРОМЀТРИЯ, мн. няма, Спец. Съвкупност, система от принципи, начини и средства за определяне, установяване, измерване на пенетрацията, на проницаемостта или прониквателната способност на нещо.

Списък на думите по буква