ПЀНИС

ПЀНИС м. Анат. Мъжки полов член.

— Лат. penis.

Списък на думите по буква