ПЀНКА

ПЀНКА ж. Диал. 1. Полска птичка, която си прави гнездото по земята.

2. Лястовичка.

— Рус. пенка. — От Ив. Дуриданов и др., Български етимологичен речник, 1995.

Списък на думите по буква