ПЀНКАМ

ПЀНКАМ СЕ, ‑аш се, мин. св. ‑ах се, несв. Диал. Напрягам се, правя усилия да направя, свърша някаква работа, нещо, което не е по силите ми.

— От Ив. Дуриданов, Български етимологичен речник, 1995.

Списък на думите по буква