ПЀНКЛУ̀Б

ПЀНКЛУ̀Б, мн. пѐнклу̀бове, след числ. пѐнклу̀ба, м. Международна организация на писателите, основана в 1921 г. Пенклубът е организация за международно общуване, срещи, опознаване и сътрудничество на писателите. А. Каралийчев, С, 84.

— От ПЕН, англ. PEN, съкращение от poets, essayists, novelists + клуб.

Списък на думите по буква