ПЕНЛИВОБЯ̀Л

ПЕНЛИВОБЯ̀Л, ‑а, ‑о, мн. пенливобѐли, прил. Рядко. Който е бял като пяна. Зад кораба се точеше пенливобялата килватерна струя. Д. Добревски, БКН, 28.

Списък на думите по буква