ПЕНОБЕТО̀Н

ПЕНОБЕТО̀Н м. Техн. Лек, порест, шуплест бетон с добри топлоизолационни качества, който се получава чрез смесване на циментов разтвор със специално приготвена устойчива пяна, от цимент, вода и пенообразуваща добавка.

— Рус. пенобетон.

Списък на думите по буква