ПЕНОМАТЕРИА̀ЛИ

ПЕНОМАТЕРИА̀ЛИ мн., ед. пеноматериа̀л м. Техн. Материали, получени чрез добавка на пенообразувател. Засега пенопластите се правят от различни синтетични смоли. Но появяват се и нови пеноматериали. М. Ганева, ГМ (превод), 150.

Списък на думите по буква