ПЕНОПЛА̀СТИ

ПЕНОПЛА̀СТИ мн., ед. пенопла̀ст м. Техн. Пластмаси, пластични материали със структура на втвърдена пяна, получени чрез разпенване и последващо втвърдяване на течна пластична маса. Подовете в такъв дом .. ще бъдат многослойни: бетонната носеща конструкция ще бъде покрита със слой еластичен пенопласт. НА, 1963, бр. 4719, 3. Като се преобразува в пяна, а след това застине, смолата се превръща в така наречен пенопласт, който представлява наистина чудесен, здрав материал. М. Ганева, ГМ (превод), 150.

Списък на думите по буква