ПЕНСИОНЀРКА

ПЕНСИОНЀРКА ж. Жена пенсионер. — Баща му бил търговски комисионер, а майка му — учителка. Сега е пенсионерка. М. Марчевски, П, 172.

— Друга (простонар.) форма: пенционѐрка.

Списък на думите по буква