ПЕНСИОНЀРСКИ

ПЕНСИОНЀРСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до пенсионер. Пенсионерска възраст. Пенсионерски режим. Пенсионерски фонд.

— Друга (простонар.) форма: пенционѐрски.

ПЕНСИОНЀРСКИ

ПЕНСИОНЀРСКИ. Нареч. от прил. пенсионерски. Обикн. в съчет. по пенсионерски. Като пенсионер, както е присъщо на пенсионери. Трудно ми е да работя, но не може да се каже, че почивам напълно, по пенсионерски. ВН, 1961, бр. 2914, 4.

— Друга (простонар.) форма: пенционѐрски.

Списък на думите по буква