ПЕНТА

ПЕНТА-. Първа съставна част на сложни думи със значение пет, напр.: пентагон, пентаметър, пентархия, пентатлон и др.

— Гр. πέντα от πέντε 'пет'.

Списък на думите по буква