ПЕНТАГРА̀МА

ПЕНТАГРА̀МА ж. 1. Петолъчна звезда, геометрична фигура, образувана от правилен петоъгълник, по стените на който са построени равнобедрени триъгълници, или от диагоналите на правилен петоъгълник, която през средните векове се почитала като магичен знак, символ на човешко съвършенство, когато е изобразен с върха нагоре и в средата, а у питагорейците — символ на здраве.

2. В средните векове — магически знак от пет изплетени букви, който се поставя на амулети (М. Филипова-Байрова и др., РЧДБЕ).

— От гр. πεντάγραμμον 'петолъчна звезда'.

Списък на думите по буква