ПЕНТАЀДЪР

ПЕНТАЀДЪР, мн. ‑дри, след числ. ‑дъра, м. Геом. Геометрично тяло, многостен с пет стени.

— От гр. πέντα 'пет' + Vδρα 'плоскост, страна' през фр. pentaèdre.

Списък на думите по буква