ПЕНТА̀Н

ПЕНТА̀Н ,-ът, ‑а, мн. няма, м. Хим. Петият пореден член от хомоложкия ред на наситените въглеводороди, който е съставка на бензина.

— Нем. Pentan.

Списък на думите по буква