ПЕНТА̀РХИЯ

ПЕНТА̀РХИЯ ж. Книж. 1. Управление на петима водачи, вождове, на управителен орган от петима членове.

2. Господство, хегемония на съюз от пет държави, пет велики сили.

— От гр. πενταρχία.

Списък на думите по буква