ПЕНТАТЛО̀Н

ПЕНТАТЛО̀Н м. Спорт. Петобой. Основната програма в атлетическите състезания .. във Филипопол е бил петобоят (пентатлон). ВН, 1961, бр. 3108, 4.

— От гр. πέντα 'пет' + Dυλον 'състезание'.

Списък на думите по буква