ПЕНТАТО̀НИКА

ПЕНТАТО̀НИКА ж. Муз. Звукоред, съдържащ в границите на октавата пет различни по височина звукове. У нас пентатониката се среща в народните песни на Родопите, Банско, Северна България и др.

— От гр. πεντάτονας.

Списък на думите по буква