ПЕНТО̀Д

ПЕНТО̀Д м. Електр. Електронна лампа с пет електрода. Умножителите на честотата най-често се правят с пентоди. Д. Мишев и др., ТТ, 183-184.

— От пента‑ + (електр)од.

Списък на думите по буква