ПЕНТОЗА̀НИ

ПЕНТОЗА̀НИ мн., ед. (рядко) пентоза̀н м. Биохим. Полизахариди, безцветни аморфни вещества, които се срещат в растенията, хумуса и др., при хидролиза образуват пентози и се използват за получаване на фурфурол. Към разтворимите във вода вещества се отнасят: .. пентозаните, пектинът .. и по-голямата част от минералните вещества. П. Даскалов и др., ТК, 11. Препаратите от пшенични зародиши съдържат витамин К, лецитин, фитин, мазнини,.., сурова целулоза и пентозани. Б. Банков и др., ВВ, 77.

Списък на думите по буква