ПЕНТО̀ЗИ

ПЕНТО̀ЗИ мн., ед. (рядко) пенто̀за ж. Биохим. Органични съединения от групата на монозахаридите, които имат пет кислородни атома в молекулата си и се образуват от пентозаните чрез хидролиза. В някои плодове (сливи, череши) се съдържа пентозата арабиноза. Б. Койчев, Б, 11.

— От гр. πέντε 'пет'.

Списък на думите по буква