ПЀНЯ

ПЀНЯ, ‑иш, мин. св. пѐнѝх, св., прех. 1. Правя нещо да стане на пяна, да изпуска пяна или да се покрие с пяна. Иван безстрашно се хвърляше в морето .. Дългото му загоряло тяло се извиваше за миг като дъга във въздуха, бухваше се и пенеше водата. Л. Галина, Л, 112. Край тях [островчетата] — невероятно много океански параходи, джонки, корабчета и моторници. Пенят водата в различни посоки и правят чудна бяла плетеница. Б. Трайков, ВО, 47. В средата на площада все така пееше и пенеше струите си големият водоскок. Й. Вълчев, СКН, 81. Вода, която е твърда, не пени сапуна. Ст. Младенов и др., ОТК, 95. Двамата градски пияници .. звънко удряха шишетата, пенеха уста и разправяха всевъзможни историйки. Б. Несторов, АР, 99.

2. Диал. Обирам, отнемам пяната от нещо; отпенвам (Н. Геров, РБЯ). пеня се страд.

ПЀНЯ СЕ несв., непрех. 1. За вода, водна повърхност или сапун — образувам пяна, ставам на пяна или се покривам с пяна. Шуми Искърът буен и мътен, пенят се водите му, бият се в скалите. Елин Пелин, Съч. IV, 188. Нали видиш какво е вълнение. Горе се пенят вълните, а долу е тихо. А. Каралийчев, НЗ, 98. Изгубихме се из мърчината .. нагоре въз реката, която шумеше и са пенеше по причина на многото воденици. З. Стоянов, ЗБВ I, 297. Виното се пенеше. — Господата го пият! Н. Антонов, ВОМ, 165. Сапунът не може да се пени, а се пресича във варовита (твърда) вода. Хим. Х кл 1965, 83. Кудрав, лих поток се пени, / блъска се от бряг на бряг. П. К. Яворов, Съч. I, 13.

2. Прен. Разг. Силно се гневя или гневно, сърдито викам, карам се, ругая. — Какво искаш бре, що се пениш като нерез? Брат ти за кого печели, за мене ли? Ем. Станев, ИК III, 98. — Дали съм се излюпила, или не съм, то не е твоя работа! — дръпна се Здравка .. — Ха не ми се пени толкоз де! Н. Тихолов, ДКД, 47. — Ама влакът за Йовково ще мине чак след два часа! — пенеше се главният агент. А. Гуляшки, СВ, 30. // Разш. Говоря, викам силно, с голямо въодушевление, ентусиазъм, екзалтация. През тези дни Костов се пенеше по митингите с червената вратовръзка на социалдемократ. Д. Димов, Т, 545. Говореха и се пенеха тия от учителчетата, на които под носа им още черно нямаше. Ил. Блъсков, КУ, 14.

Списък на думите по буква