ПЕНЯ̀ЗЕН

ПЕНЯ̀ЗЕН, ‑зна, ‑зно, мн. ‑зни, прил. Остар. и диал. Който се отнася до пеняз, пенязи; паричен. Действително пенязните дела австрийски ся нахождат в твърде лошево состояние. Г. Кръстевич, БКн, 1859, кн. 21 192. Съставляющите русалийската дружина мъже или момчаци биват облечени в новите си .. облекла.., накитени с всекакви труфила, като пенязни (парични) нанизи и др. К. Шапкарев, Р, 8. Телесната храна на Книжиците е спомоществованието, що всякой учен или неучен българин тряба да прави с пари за тяхното печатание и издание. От това пенязно спомоществование наистина зависи .. содержанието на тия книжици. БКн, 1859, кн. 1, 3.

Списък на думите по буква