ПЀОНКА

ПЀОНКА ж. Жена пеонец. Пеонките били са ключа в участта на таз земя. / Държали делви на глава, на рамо рожби са носили. В. Марковски, ПЗ, 48.

Списък на думите по буква