ПЕО̀НЦИ

ПЕО̀НЦИ мн., ед. пео̀нец м. Племенен съюз от илирийски произход с тракийски примеси, населявал през античността част от областта Македония и някои области на Егейска Тракия. // Представител на този племенен съюз. Тук нявга силни македонци таз земя са с меч владели. / .. / Тук нявга и пеонци мощни лумвали огньове нощни. В. Марковски, ПЗ, 48.

— От гр. собств.

Списък на думите по буква