ПЕПЕЛЀШКА

ПЕПЕЛЀШКА ж. Диал. 1. Воденично колело с перки, пепеляшка1. Голям беше корубестият олук [на воденицата].., водата го пълнеше, устремяваше се надолу из него и биеше в перките на пепелешката. Й. Йовков, СЛ, 21.

2. Детска играчка въртележка.

Списък на думите по буква