ПЕПЕЛНО

ПЕПЕЛНО-. Първа съставна част на сложни думи със значение: пепелен, който се отнася до пепел, напр.: пепелносив, пепелносин, пепелносинкав.

Списък на думите по буква