ПЀПЕЛНОСТ

ПЀПЕЛНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Спец. Съдържание на пепел, качество на нещо, обикн. въглища, гориво, да съдържа определено количество пепел. В заводската лаборатория се проследява технологичният режим на пещта .. Същевременно се контролира пепелността, влажността и ситността на горивото. Б. Костов, ХС, 48. Съществени затруднения възникват при изгарянето на въглищен прах в металургичните пещи вследствие голямата пепелност на въглищата. К. Дойчев, МП (превод), 738. Тези страни [които са въвели свръхмощните енергийни парни котли] разполагали с хубави въглища, с малка пепелност и влага. НТМ, 1961, кн. 4, 11.

Списък на думите по буква