ПЕПЕЛОПРОВО̀Д

ПЕПЕЛОПРОВО̀Д м. Спец. Промишлено съоръжение, вид тръбопровод за пренасяне, транспортиране на пепел.

Списък на думите по буква