ПЕПЕЛЬО̀СВАМ

ПЕПЕЛЬО̀СВАМ, ‑аш, несв.; пепельо̀сам, ‑аш, св., прех. Остар. и диал. 1. Изпепелявам1; пепеля. Веднъж вятърът помогнал.., та се подхванала гората, зализали я огнени езици.., а пъдарите дотърчали в селото и доложили на кмета: — Скоро, кмете, пепельосаха гората! — Да я пепельосат — махнал кметът. Н. Хайтов, ПП, 16.

2. Слагам пепел във вряла вода, за да направя зола, луга (Т. Панчев, РБЯд). пепельосвам се, пепельосам се страд.

ПЕПЕЛЬО̀СВАМ СЕ несв.; пепельо̀сам се св., непрех. Остар. и диал. Изпепелявам се, пепеля се. В следующето 465 лято .. стана в Цариград.. страшен пожар, в който .. изгоряха и ся пепельосаха двете тричастия от града. Г. Кръстевич, ИБ, 425.

— Друга форма: пепело̀свам.

Списък на думите по буква