ПЕПЕЛЯ̀ВО

ПЕПЕЛЯ̀ВО. Рядко. Нареч. от пепеляв. Пепеляво припламват води. К. Христов, С 1939, 124.

ПЕПЕЛЯВО

ПЕПЕЛЯВО-. Първа съставна част на сложни прилагателни имена, която показва, че основният цвят има пепелява отсянка, напр.: пепелявоблед, пепелявожълт, пепелявомътен, пепеляворус, пепелявосив.

Списък на думите по буква