ПЕПЕЛЯВОСЍВ

ПЕПЕЛЯВОСЍВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който има сив цвят с пепелява отсянка; пепеливосив. По калдъръмения път, който лъкатуши като пепелявосива змия край сините брегове на Черно море, се проточиха безчислените византийски войски. Д. Линков, ЗБ, 20. Лицето му беше неподвижно и безкръвно като бяла маска, устните — пепелявосиви, а разтрепераната ръка едва крепеше цигарата. Г. Райчев, Избр. съч. II, 221. Отгоре [гугутката е] пепелявосива с тъмни махови пера. Ц. Пешев и др., ФБ, 368.

Списък на думите по буква