ПЕПЕЛЯ̀Н

ПЕПЕЛЯ̀Н, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Диал. Пепелен, пепелив, пепеляв. Сотираки подава на Зосим парцалче. Калугерът го натопява в пепеляната вода и му го подава. Н. Хайтов, ИОО, 25. Омърсените парцали измиват със силна лишия (пепеляна вода) и с чиста вода, додето ги измият добре. Т. Икономов, ЧПГ, 112. Мишката тичаше.., преминуваше през тъмницата като стрела.. и дигаше към него като към познат пепеляната си глава. П. Р. Славейков, ОЛ (превод), 37. Хоро, хоро пепеляно, риза до коляно. П. Р. Славейков, БП II, 198.

Змия пепеляна. Диал. Пепелянка. "Тичай мамо, тичай мамо, / змия в пазвата ми; / змия пепеляна, мамо, / змия ядовита." К. Величков, ПССъч. II, 242.

Списък на думите по буква