ПЕПЕЛЯ̀НКА

ПЕПЕЛЯ̀НКА ж. Отровна змия от семейство усойници с разнообразна окраска в

преобладаващи кафяви тонове, с тъмна зигзагообразна ивица по средата на гърба и рогче на горната част на муцуната. Vipera ammodytes. Чули пращене на сухи клони, рогатите пепелянки напущаха леговищата си с шумно съскане. Гр. Угаров, ПСЗ, 203. Виждаше очите по широките качули на индийските кобри.., начупените черти по гърбовете на пепелянките. А. Дончев, СВС, 568.

Прен. За злобен, зъл човек. — Пустата му стринка Гинка голяма дама ще я правят! рече тя злъчно, — ама той, [мъжът ѝ] тази пепелянка — той ще ѝ изгори душицата. Г. Райчев, Избр. съч. I, 169.

Списък на думите по буква