ПЕПЕЛЯ̀Р

ПЕПЕЛЯ̀Р, ‑ят, ‑я, мн. ‑и, м. Остар. и диал. 1. Човек, който чисти пепел, който изхвърля пепелта от пещи и под. (Т. Панчев, РБЯд).

2. Човек, който приготвя, произвежда пепел от нещо (дърва, животински кости и др.). За видните работеха освен углярите.., също така и пепелярите. Пепелярите приготвяха пепел от изгорени животински кости. Вл. Свинтила, СЗЗ, 295.

Списък на думите по буква