ПЕПЕЛЯ̀ШКА

ПЕПЕЛЯ̀ШКА1 ж. 1. Бедно, хубаво момиче.

2. Прен. Неодобр. Неспретната, неугледна жена.

◊ Мара Пепеляшка (съкр. Пепеляшка). Героиня от приказките — добро, потискано и преследвано от мащехата си сираче, което върши черната работа, но впоследствие бива възнаградено.

ПЕПЕЛЯ̀ШКА

ПЕПЕЛЯ̀ШКА2 ж. Диал. Пепелешка. Това месо са не хареса на чорбаджийката ми и тя ма хвана за чомбасчето и захвана да ма върти като пепеляшка насам-нататък. Л. Каравелов, Съч. IV, 48.

Списък на думите по буква