ПЕПЕРУ̀ДА

ПЕПЕРУ̀ДА1 ж. 1. Насекомо от разред люспокрили (Lepidoptera), които се отличават с тънко тяло и две двойки широки криле, покрити с разноцветни дребни, прахообразни люспици, на които се дължи изключително голямото разнообразие на тяхната окраска. Безброй пеперуди, бели и жълти, като летящи цветни петънца от пейзажа се носят над ливадите. П. Вежинов, НС, 53. На едни места имаше толкова много птичета и пеперуди, щото.. слънцето ся затуляше от тях. П. Кисимов, ОА (превод), 84. Светло утро, ти прокуди / всяка па̀ра и мъгла — / пеперуди, пеперуди, / тънки, сребърни крила. Н. Лилиев, Ст 19 , 8. ● Обр. От небето / до селото / пеперуди / от снежинки, / бели, луди / и мънинки — / си играят / на дружинки. Елин Пелин, ПБ, 93. Тя бе дева безобидна, / пеперуда из цветята. Ив. Вазов, Съч. IV, 126.

2. Само ед. Стар народен обичай, обред, при който момиче, накичено с треви и зелени клонки ходи по къщите, поливат го с вода, а то пее и играе, за да се измоли дъжд. Милена се ядоса на дружката си. Преструва се, прави се на глупава, че нищо не разбира, а е забравила, че на пеперудата Стоян нея измокри. К. Петканов, СВ, 46.

3. Момиче, накичено с треви и зелени клонки, което изпълнява главната роля в такъв обред. Настъпваше лято и имаше суша. Циганска пеперуда играеше за дъжд, подире ѝ вървяха и пееха много циганки. Й. Радичков, ББ, 139. В Емперовата къща пеперудата не игра, не се пяха песни. Янината дружка Милена кротко забеляза на Стояна: — Пеперуда не се пъди. Няма да вали дъжд. К. Петканов, СВ, 31. Пеперуда ходеше / на Бога се молеше: / — Дай ми, Боже, ситен дъжд. Нар. пес., СбВСтТ, 198. Мокър като пеперуда. Погов. П. Р. Славейков, БП I, 272.

— Други (остар. и диал.) форми: пемперу̀га, преперу̀да, пемперу̀да, пеперу̀га, пеперу̀на, преперу̀га, перпелю̀да.

ПЕПЕРУ̀ДА

ПЕПЕРУ̀ДА2 ж. Диал. 1. Растение перуника; гороцвет, салеп.

2. Растение полски мак, див мак; божа1, була2, кадънка3.

Списък на думите по буква