ПЕПЕРУ̀ДЕН

ПЕПЕРУ̀ДЕН, ‑а, ‑о, мн. ‑и и -дна, ‑дно, мн. ‑дни, прил. 1. Който е на пеперуда или се отнася до пеперуда. Реката беше пълна с

жаби кряк.., гората — с птичи гласове, небето — с жужене на пчели и пеперудени криле. А. Дончев, ВР, 76. Има и едни цветя, които ние наричаме пеперудени, защото пеперудите много обичаха да кацат по тях. Ст. Стратиев, СВМ, 100. Обр. В зори зефири светли прилетяват / на тънки пеперудени крила. Д. Дебелянов, С 1936, 30.

2. Който се състои от пеперуди. От обследването .. се разбра, че този пеперуден облак е летял през землищата на селата Дряново, Обручище. Пр, 1952, кн. 6, 69. В резултат на тая му работа излизат от печат около 30 публикации .. В тях той разглежда набюдавани явления из живота на мравките, пеперудната фауна на Софийската околност. К. Тулешков, НЗ, 37. Пеперудена колекция.

Списък на думите по буква