ПЕПЕРУДОЦВЀТЕН

ПЕПЕРУДОЦВЀТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Бот. 1. За растение, трева, култура — който принадлежи към семейство бобови; бобов. Заедно с житната трева се засява и многогодишна пеперудоцветна червена детелина или люцерна. Бтн V и VI кл (превод), 149. Грахът като пеперудоцветна култура не се нуждае от изобилно торене. П. Даскалов и др., ТК, 54. Най-важните от практическо гледище каротиноносни растителни продукти са пеперудоцветните фуражи. Б. Банков и др., ВВ, 14.

2. Като същ., обикн. мн. пеперудоцветни. Старо название на растенията от семейство бобови. Цветовете им [на акацията, фасула, баклата и др.] наподобяват малка пеперудка и затова семейството се нарича пеперудоцветни. А. Коцев и др., Бтн VI кл, 119. Тук се среща и пелинът и различни видове от пеперудоцветните, като например различните видове глушини. М. Тошков и др., 46.

Списък на думите по буква