ПЀПСИКО̀ЛА

ПЀПСИ-КО̀ЛА ж. и (съкр. разг.) пѐпси ср. 1. Само ед. Безалкохолно газирано освежаващо питие с кафяв цвят. Изпих една пепси-кола.

2. Количеството от това питие, което се вмества в една чаша или в една бутилка. Купих за вкъщи три пепси.

— Амер. pepsi-cola.

Списък на думите по буква