ПЕПСИНОГЀН

ПЕПСИНОГЀН м. Биохим. Инертно, неактивно вещество в клетките на стомашната лигавица, което се превръща в пепсин под въздействие на солната киселина в стомашния сок.

Списък на думите по буква