ПЕПТИЗА̀ЦИЯ

ПЕПТИЗА̀ЦИЯ ж. Спец. Обратен на коагулацията физико-химичен процес на разпадане, раздробяване на по-едрите агрегати, частици от дадено вещество на по-дребни частици, до преминаване в колоидна форма, обикн. при повишаване на температурата, добавяне на вода или абсорбиращи вещества и др. Разтваряне и пептизация, утаяване и коагулация. Явленията и процесите от тази група са по същество физико-химични и обхващат минерални и органични съединения. П. Боянов, П, 187. Частиците на утайката получават отново електрически товар и започват да се отблъскват една от друга. В резултат се получава колоиден разтвор, който минава през филтъра. Този процес се нарича пептизация. Н. Пенчев и др., КАХ, 179.

Списък на думите по буква