ПЕРА̀ЛО

ПЕРА̀ЛО, мн. пера̀ла̀, ср. Диал. Място, обикн. на река, където се пере, или специално корито за пране; перило2, перилка. Пред новата къща има каменна чешма с малко коритце и широко перало. С. Северняк, П, 157. Яна: (Спуща платна у пералото и ги задръстя). Ц. Церковски, ТЗ, 99. Мама ша стане в понделник, / в понделник на перало, / ша пере, мама, ша плаче. Нар. пес., СбНУ ХХVII, 174.

Списък на думите по буква