ПЕРА̀Ч

ПЕРА̀Ч м. Човек, който пере или чието занятие е да пере. Представихме се за перачи и влязохме право в щаба им. Ал. Гетман, ВС, 129. В апретурата ще се механизира трудът на перачите. ВН, 1959, бр. 2508, 2. Бех перач по-напред. .. А ониа хора, дека перех по-напред, си намерили друг перач. СбНУ ХLIV, 39.

Списък на думите по буква